home | sitemap | contact
   
  Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter
  "Op het kruispunt van gevoel en verstand is er maar één juiste afslag: de afslag richting rendement. Dit is het belangrijkste uitgangspunt bij onze werkwijze. Marketing en communicatie zijn immers investeringen.
En investeringen dienen te renderen."
 
   
   
  U bevindt zich hier: Start»Bestand kopen»(Email) Adressen landbouw/bosbouw/visserij
donderdag 2 juli 2020
 
(Email) Adressen landbouw/bosbouw/visserij
   
 

(Email) Adressenbestanden landbouw, bosbouw, en visserij kopen


Zonder een goed adressenbestand als basis zijn uw promotionele activiteiten waar u dit bestand voor gebruikt inefficiënt en onnodig duur. Wij leveren selectievere adressenbestanden van de landbouw zoals akkerbouw en veelteeltbedrijven, tuinbouw alsook bosbouw en visserij waarbij kwaliteit voorop staat. Ook actuele e-mail adressen kunnen wij vaak leveren.

 
Neem contact met ons op

Adressenbestanden op maat                                      Minder voor meer respons


De SBI codes van de Kamer van Koophandel zijn als basis prima, maar onze geautomatiseerde internetscan haalt de ballast die nu eenmaal in het handelsregister aanwezig is er grotendeels uit.

De stelregel is een reductie van 30 tot 70% t.o.v. de KvK. U kunt zich voorstellen wat dat voor besparingen kan opleveren bij bijvoorbeeld een telemarketing campagne.

 

Wilt u bestanden die nog beter gescand worden en op uw specifieke wensen inspelen dan kunnen wij een bestand op maat voor u maken. Dit is vooral mensenwerk. Duurder, maar soms beter.

Omdat onze benadering de nodige tijd vergt is er meestal enige levertijd. In ruil voor uw geduld krijgt u kwaliteit terug.

Adressenbestanden en e-mailadressen Landbouw, Bosbouw en Visserij kopen

 

01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
011 Teelt van eenjarige gewassen
0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
0113 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
011301 Teelt van groenten en champignons
011302 Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen
0116 Teelt van vezelgewassen
0119 Teelt van overige eenjarige gewassen
011901 Bloementeelt
011909 Teelt van overige eenjarige gewassen
012 Teelt van meerjarige gewassen
0121 Druiventeelt
0124 Teelt van pit- en steenvruchten
0125 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
012801 Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding
012802 Teelt van specerij- en aromatische gewassen
0129 Teelt van overige meerjarige gewassen
013 Teelt van sierplanten
0130 Teelt van sierplanten
013001 Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken)
013002 Teelt van sierbomen en -struiken
014 Fokken en houden van dieren
0141 Fokken en houden van melkvee
0142 Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
0143 Fokken en houden van paarden en ezels
0145 Fokken en houden van schapen en geiten
0146 Fokken en houden van varkens
0147 Fokken en houden van pluimvee
0149 Fokken en houden van overige dieren
015 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
0150 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
016 Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
0162 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
0163 Behandeling van gewassen na de oogst
0164 Behandeling van zaden voor vermeerdering
016401 Behandeling van akkerbouwzaden voor vermeerdering
016402 Behandeling van tuinbouwzaden (niet van boomkwekerijgewassen) voor vermeerdering
016403 Behandeling van zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering
017 Jacht
0170 Jacht

 

 

 


 

.

 

 
 
 

 

02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw
021 Bosbouw
0210 Bosbouw
022 Exploitatie van bossen
0220 Exploitatie van bossen
024 Dienstverlening voor de bosbouw
0240 Dienstverlening voor de bosbouw
03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren
031 Visserij
0311 Zee- en kustvisserij
0312 Binnenvisserij
032 Kweken van vis en schaaldieren
0321 Kweken van zeevis en -schaaldieren
0322 Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

 

Voor meer informatie:

Adressenbestanden Landbouw, Bosbouw en Visserij