home | sitemap | contact
   
  Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter
  "Op het kruispunt van gevoel en verstand is er maar ťťn juiste afslag: de afslag richting rendement. Dit is het belangrijkste uitgangspunt bij onze werkwijze. Marketing en communicatie zijn immers investeringen.
En investeringen dienen te renderen."
 
   
   
  U bevindt zich hier: Start»Bestand kopen»(Email) Adressen Zorg
vrijdag 3 juli 2020
 
(Email) Adressen Zorg
   
 

Email Adressen en Adressenbestand gezondheidszorg/ zorginstellingen


Zonder een goede basis - uw (email)adressenbestand - zijn uw promotionele inspanningen inefficiŽnt en duur. Koop dus een adressenbestand op maat van de ziekenhuizen, klinieken, welzijnszorg, verpleeg of verzorgingshuizen, thuiszorg e.a. zorginstellingen of van tandartsen, huisartsen of praktijken van fysiotherapeuten of specialisten voordat u uw buitendienst of reclamebureau aan het werk zet. Ook e-mail adressen kunnen wij leveren.


 
Neem contact met ons op

Adressenbestanden op maat                                      Minder voor meer respons


De SBI codes van de Kamer van Koophandel zijn als vertrekpunt voor een bruikbaar. Laat ons echter een geautomatiseerde internetscan uitvoeren om het bestand te optimaliseren.

De stelregel is een reductie van 30 tot 70% t.o.v. de KvK. U kunt zich voorstellen wat dat voor besparingen kan opleveren bij bijvoorbeeld een telemarketing campagne.

 

Heeft u specifieke wensen dan kunnen wij een bestand op maat voor u maken. Dit is vooral mensenwerk. Duurder, maar soms beter.


Omdat onze benadering de nodige tijd vergt is er meestal enige levertijd. In ruil voor uw geduld krijgt u kwaliteit terug.

Adressenbestanden en e-mail adressen Gezondheidszorg en welzijnszorg

 

86 Gezondheidszorg
861 Ziekenhuizen
8610 Ziekenhuizen
86101 Universitair medische centra
86102 Algemene ziekenhuizen
86103 Categorale ziekenhuizen
861031 Revalidatiecentra met overnachting
861032 Categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra)
86104 Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
862 Medische en tandheelkundige praktijken
8621 Praktijken van huisartsen
8622 Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)
86221 Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
862211 Praktijken van medisch specialisten (geen psychiaters en tandheelkundig specialisten)
862212 Privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting
862213 Abortusklinieken
862214 Oncologische en radiotherapeutische instituten
862219 Overige klinieken zonder overnachting
86222 Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
862221 Praktijken van psychiaters
862222 Dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorgzorg
8623 Tandartspraktijken
86231 Praktijken van tandartsen
86232 Praktijken van tandheelkundig specialisten
862321 Praktijken van kaakchirurgen
862322 Praktijken van orthodontisten
869 Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg zonder overnachting
8691 Praktijken van verloskundigen en paramedici
86911 Praktijken van verloskundigen
86912 Praktijken van fysiotherapeuten
86913 Praktijken van psychotherapeuten en psychologen
86919 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
869191 Praktijken van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
869199 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers
8692 Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
86921 Gezondheidscentra
86922 Arbobegeleiding en re-integratie
86923 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86924 Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
86925 Ambulancediensten en centrale posten

 

 

 
 

 

86929 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende
diensten
869291 Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van gezondheidszorg
869299 Overige gezondheidszorgondersteunende diensten n.e.g.
87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
871 Verpleeghuizen
8710 Verpleeghuizen
872 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliŽnten
8720 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliŽnten
872001 Huizen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliŽnten
872002 Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliŽnten
873 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
8730 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
87301 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
873011 Huizen voor niet-verstandelijk gehandicapten
873012 Dagverblijven voor niet- verstandelijk gehandicapten
87302 Verzorgingshuizen
879 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
8790 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
87901 Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg
879011 Jeugdzorg met verblijfsaccommodatie
879012 Dagverblijven voor jeugdzorg
87902 Maatschappelijk opvang met overnachting
879021 Maatschappelijk opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie (geen asielzoekerscentra)
879022 Internaten, herstellingsoorden en asielzoekerscentra
88 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
881 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
8810 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
88101 Thuiszorg
88102 Welzijnswerk voor ouderen
88103 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
889 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
8891 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88911 Kinderopvang
88912 Peuterspeelzaalwerk
8899 Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk
88991 Ambulante jeugdzorg
88992 Maatschappelijk werk
889921 Algemeen maatschappelijk werk
889922 Specifiek maatschappelijk werk
88993 Lokaal welzijnswerk
889931 Sociaal-cultureel werk
889932 Brede welzijnsinstellingen
88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van
welzijn
889991 Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding
889993 Exploitatie van gemeenschapshuizen
889994 Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk
889999 Overige maatschappelijke dienstverlening, advies en informatie

 

Voor meer informatie:

Adressenbestanden Gezondheidszorg en welzijnszorg